หน้าหลัก > Hemp Master
Hemp Master

Hemp Master Co., Ltd.

 

จดทะเบียนและเสียภาษี

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงพาณิชย์

 

ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

 

วัตถุประสงค์เพื่อ

ประกอบกิจการเกษตรกรรมด้านกัญชง

ผลิตและจำหน่าย แปรรูปกัญชง

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.